Bijdrage van de private sector aan het behalen van de SDG’s

De SDGs kunnen gezien worden als 17 bouwstenen voor duurzame economische, sociale, maatschappelijke en ecologische ontwikkeling. Het behalen van de doelen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel de publieke- en private- sector alsook van het maatschappelijk middenveld en een breed scala van overige stakeholders. Voor het succesvol kunnen behalen van de doelstellingen is een hecht partnerschap van deze stakeholders in een collectieve “SDG-beweging” een randvoorwaarde. In dit artikel wordt omschreven wat de bijdrage van de private sector kan zijn aan het behalen van de SDG’s.

https://vsbstia.org/2021/11/19/sdgs-en-de-bijdrage-van-private-sector/