SDG Platform

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) kunnen gezien worden als 17 bouwstenen voor duurzame economische, sociale, maatschappelijke en ecologische ontwikkeling. Het behalen van de doelen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel de publieke- en private- sector alsook van het maatschappelijk middenveld en een breed scala van overige stakeholders.

De SDGs zijn onze agenda voor een betere, rechtvaardige en meer inclusieve wereld in 2030. De gemeenschappelijke taal van de zeventien doelen verbindt ons en maakt het mogelijk samen te werken. Om een betere wereld te creëren, is het essentieel én mogelijk om de krachten van verschillende individuen en organisaties te bundelen en niemand achter te laten.

Voor het succesvol kunnen behalen van de doelstellingen is een hecht partnerschap van deze stakeholders in een collectieve “SDG beweging” een randvoorwaarde, door het oprichten van “SDG Suriname” kan hier invulling aan worden gegeven. SDG Suriname brengt individuen en organisaties (publiek/ privaat) bijeen, katalyseert gezamenlijke acties en creëert synergie rond de SDGs. Het SDG platform is donderdag 7 juli officieel geïnstalleerd door de minister, Zijne Excellentie de heer Albert Ramdin van BIBIS.

Het platform SDG Suriname bestaat uit de volgende leden:

  • Mevrouw Ambassadeur Angelic del Castilho (vz Nationale SDG Commissie)
  • Mevrouw Jacinta Jong a Lock-Dundas namens de NGO’s
  • DC Shafiek Gulaman namens de District Commissarissen 
  • De heer Max Ooft namens de VIDS
  • Mevrouw Felicity Fraser namens de KAMPOS
  • Mevrouw Rafaela Doest namens de NIMOS
  • De heer Gerard den Dekker namens de private sector/ VSB

Klik hier voor meer informatie