Private Sector

SDGs en de bijdrage van private sector

De Sustainable Development Goals (SDGs) zijn 17 duurzame ontwikkelingsdoelen waar 193 bij de Verenigde Naties aangesloten landen (waaronder Suriname) zich aan hebben gecommitteerd, met als uiteindelijk doel van de wereld een betere plek te maken en te streven naar een rechtvaardige en “inclusieve samenleving” waarin niemand wordt uitgesloten. Met andere woorden: “leave no one behind”, ofwel “gelijke kansen voor iedereen”, ongeacht leeftijd, geslacht, etniciteit, geloof, status enzovoort. De doelen zijn gesteld voor de periode 2015 – 2030

De SDGs kunnen gezien worden als 17 bouwstenen voor duurzame economische, sociale, maatschappelijke en ecologische ontwikkeling. Het behalen van de doelen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel de publieke- en private- sector alsook van het maatschappelijk middenveld en een breed scala van overige stakeholders. Voor het succesvol kunnen behalen van de doelstellingen is een hecht partnerschap van deze stakeholders in een collectieve “SDG beweging” een randvoorwaarde.

De private sector heeft een grote verantwoordelijkheid en plicht een bijdrage te leveren aan het behalen van de SDGs. Met de vele honderden bedrijven (en haar duizenden medewerkers) in Suriname, is het duidelijk dat de private sector niet alleen een bijdrage kan leveren maar ook moet worden beschouwd als een strategische partner om de SDGs mee helpen te realiseren en als zodanig kan worden ingezet.

Waarom zou de private sector (en dus ook uw organisatie) bijdragen?

Het antwoord op deze vraag is tweeledig:

 1. Het bedrijf handelt vanuit een intrinsieke motivatie en wil graag een bijdrage leveren aan een betere en inclusieve wereld (dit is de beste motivatie);
 2. Het bedrijf handelt vanuit een extrinsieke motivatie en wil in het kader van “branding” / “nationaal, regionaal en internationaal benchmarken” zijn / haar bedrijf aan de SDGs verbinden teneinde het bedrijf een beter imago te geven. Internationale partners (bijv. in de olie en goud sector of internationale financieringsinstanties) zullen dit overigens kunnen eisen van Surinaamse bedrijven.

Hoe kan de private sector een bijdrage leveren?

De private sector kan een bijdrage leveren door het per bedrijf uitvoeren van een “assessment” en na te gaan hoe de bedrijfsdoelen gekoppeld kunnen worden met de SDGs. Dit kan eenvoudig door een “3 traps model”:

 1. Hoe kan de “Missie & Visie” van het bedrijf gekoppeld (of zelfs afgeleid) worden aan de SDGs? De “Raison d’être” (bestaansrecht van de onderneming), kan zelfs gegrondvest zijn op de SDGs; 
 2. Hoe kan de “Core Business” van het bedrijf gekoppeld worden aan de SDGs?; 
 3. Hoe kan het beleid van de organisatie alsmede de interne processen waaronder “Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)” (en het MVO budget) gekoppeld worden aan de SDGs en hoe kan het principe van groen en duurzaam ondernemen worden toegepast en geïmplementeerd?

Het bovengenoemde is een eerste (procesmatige) aanzet, op basis van de prioriteiten en voorkeuren van de organisatie kan gefocust worden op één of meerder SDGs (en hierbij behorende targets en indicatoren) en kunnen concrete doelen (K.P.I.’s) uitgewerkt dan wel verfijnd worden. 

Verder is het van belang om de inspanningen en initiatieven te delen met de gehele private sector, de publieke sector alsook het groter publiek, kortom: er is een brede beweging nodig om de SDGs te realiseren.
In een nog in te plannen webinar zullen wij uitvoerig ingaan op dit onderwerp en zullen wij enkele organisaties uitnodigen om “SDG ervaringen” met de leden te delen. 

Uw organisatie doet toch ook mee? De onderstaande organisaties hebben reeds aangegeven de SDGs te ondersteunen en daar waar mogelijk de SDGs te integreren in hun missie, visie, kernwaarden en bedrijfsdoelstellingen: 

 • Assuria
 • Baitali Group of Companies
 • De Surinaamsche Bank
 • Fernandes Group
 • HEM Suriname
 • Kersten Holding
 • Suriname Alcoholic Beverages
 • Staatsolie Maatschappij Suriname
 • Surinaamse Brouwerij
 • Torarica Group
 • VSH United

Voor vragen en/ of meer informatie, kunt u contact opnemen met het secretariaat van de VSB (info@vsbstia.org).

SDG #Take the ball

De private sector is een belangrijke en strategische partner voor het behalen van de Sustainable Development Goals. In het kader hiervan hebben de United Nations Suriname, 11 toonaangevende Surinaamse bedrijven en de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) gezamenlijk een “SDG #Take the ball” project geïnitieerd.

In korte video’s wordt verteld wat de SDG- betrokkenheid en -ambitie is van de verschillende bedrijven. De United Nations Suriname “trapt de bal” af met een statement, vervolgens komen de 11 CEO’s aan het woord, daarna komt de voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) met een SDG-statement. De President van de Republiek Suriname sluit de serie af met een inspirerende SDG-boodschap vanuit de regering.

UN #TakeTheBallSuriname
PlayPlay
Surinaamse Brouwerij #TakeTheBallSuriname
PlayPlay
Torarica #TakeTheBallSuriname
PlayPlay
Kersten #TakeTheBallSuriname
PlayPlay
VSH #TakeTheBallSuriname
PlayPlay
SAB #TakeTheBallSuriname
PlayPlay
DSB #TakeTheBallSuriname
PlayPlay
Baitali #TakeTheBallSuriname
PlayPlay
Staatsolie #TakeTheBallSuriname
PlayPlay
HEM #TakeTheBallSuriname
PlayPlay
Assuria #TakeTheBallSuriname
PlayPlay
Fernandes #TakeTheBallSuriname
PlayPlay
VSB#TakeTheBallSuriname
PlayPlay
De President#TakeTheBallSuriname
PlayPlay
previous arrow
next arrow
UN <br>#TakeTheBallSuriname
UN
#TakeTheBallSuriname
Surinaamse Brouwerij <br>#TakeTheBallSuriname
Surinaamse Brouwerij
#TakeTheBallSuriname
Torarica <br>#TakeTheBallSuriname
Torarica
#TakeTheBallSuriname
Kersten <br>#TakeTheBallSuriname
Kersten
#TakeTheBallSuriname
VSH <br>#TakeTheBallSuriname
VSH
#TakeTheBallSuriname
SAB <br>#TakeTheBallSuriname
SAB
#TakeTheBallSuriname
DSB <br>#TakeTheBallSuriname
DSB
#TakeTheBallSuriname
Baitali <br>#TakeTheBallSuriname
Baitali
#TakeTheBallSuriname
Staatsolie <br>#TakeTheBallSuriname
Staatsolie
#TakeTheBallSuriname
HEM <br>#TakeTheBallSuriname
HEM
#TakeTheBallSuriname
Assuria <br>#TakeTheBallSuriname
Assuria
#TakeTheBallSuriname
Fernandes <br>#TakeTheBallSuriname
Fernandes
#TakeTheBallSuriname
VSB<br>#TakeTheBallSuriname
VSB
#TakeTheBallSuriname
De President<br>#TakeTheBallSuriname
De President
#TakeTheBallSuriname
previous arrow
next arrow