Installatie van publiek-private SDG-platform

In navolging van de Commissie Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG Commissie) is ook het SDG Platform in het leven geroepen. De installatie heeft plaatsgevonden op donderdag 7 juli 2022, op het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. Het platform kent een ruime nationale vertegenwoordiging met representanten van ngo’s, het bedrijfsleven en het korps der districtscommissarissen. Verder zijn ook inheemse en tribale organisaties vertegenwoordigd.

http://cds.gov.sr/de-boodschap/sdg-platform-kent-brede-nationale-vertegenwoordiging/

https://www.culturu.com/nieuws/suriname/sdg-platform/

https://www.youtube.com/watch?v=07gwXF8-8AI (vanaf 10.02)

https://vsbstia.org/2022/07/08/sdg-platform-een-feit/